Är toxoplasmos farligt för nyfödda?

07.08.2007 kl. 16:38

Hej!
Jag vet att toxoplasmos kan vara skadligt för barnet ifall mamman smittas under graviditeten, men hur är det för det nyfödda barnet? Finns det risk för att barnet skadas på något sätt om det smittas av toxoplasmos under sitt första levnadsår?

Hälsn. Magda

Svar:
Hej!
Toxoplasmos är en parasitinfektion som framför allt finns i katters avföring och sådant som avföringen kommit i kontakt med såsom trädgårdsjord och liknande. Infektionen kan också spridas via rått kött. Den smittar dock inte från människa till människa utan det krävs att man får i sig parasiten genom t ex kött som inte är helt tillagat, jordiga fingrar eller liknande. Risken för en så liten bebis att smittas är därför inte särskilt stor. Det är dessutom främst när barnet smittas i livmodern som det är riskabelt för dem. Då kan - i värsta fall - en infektion leda till skador hos barnet. Smittan sker då via moderkakan till barnet, men så fort barnet är fött kan det inte längre smittas av mamman även om hon blir sjuk.
Toxoplasmos ger annars en mild form av sjukdom, med på sin höjd influensaliknande symptom. Ofta passerar infektionen obemärkt.

Tips från infektionsläkare hur du bäst undviker risken för toxoplasmos under graviditet:
* Var noggrann med att tvätta händerna efter kontakt med jord, sand och katter. Använd trädgårdshandskar.
* Undvik otillagat kött (framför allt gris, nöt och lamm)
* Iaktta god hygien vid hantering av rått kött och råa grönsaker, sallad, frukt och bär. Skölj väl och tvätta händerna ofta vid matlagning.
* Låt helst någon annan byta i kattlådan.
Risken för att smittas av toxoplasmos är störst i varmare länder. Om man misstänker toxoplasma-infektion under graviditet bör man ta kontakt med sin barnmorska eller läkare.

Man ska självklart vara försiktig under graviditeten och inte utsätta sig för smittorisker i onödan, men riskerna att smitta sitt foster är ändå relativt små. Dels har många blivande mammor redan haft sjukdomen och är därför immuna, dels blir inte alla foster smittade även om mamman insajuknar. Men eftersom följderna kan bli så allvarliga bör man följa de ovanstående rekommendationerna så gott man kan.

Hoppas det här är svar på din fråga, vill du ha ett mer precist svar så föreslår jag att du vänder dig till din gynekolog/barnläkare.
Vänliga hälsningar
Jenny Arhammar, leg läkare

mammapappa

är Finlands största svenskspråkiga forum för föräldrar och gravida.

Vårt forum har över 5 000 medlemmar och har dagligen runt 100 nya inlägg.

Ta kontakt om du har frågor eller idéer om annat som kunde intressera just föräldrar.
 

mammapappa på facebook

Facebook 

mammapappa på twitter

 Följ oss på twitter @mammapappacom

 

mammapappa tackar

 

 

 

Stiftelsen

BRITA MARIA RENLUNDS MINNE