Varför fick jag inte snitt?

10.07.2008 kl. 00:00

 [Brevet är kortat från detaljer/Webmaster]

Hej,
jag födde mitt första barn med akut snitt då vattnet gick i v 31 och hon låg i säte.
Skulle ha fått mitt andra barn i juli, och vi har frågat om man får kejsarsnitt även då för jag har rädsla för vanlig förlossning, men det behövdes inte sa de och det litade jag på. Men efter att fosterljud inte kunde höras på rutinkoll i v 35 så sa de att jag skulle föda fram min döda pojke...
[...]
Jag känner inte agg mot läkarna på nåt sätt, men undrar varför man måste genomlida en förlossning med alla de känslor det innebär när man har ett dött barn i magen?
[...]
Varför tar man inte snitt? Känns att har man blivit snittad en gång tidigare så borde man bli snittad igen?

Svar:
Hej,
det gör mig ont att läsa din berättelse och jag beklagar verkligen din sorg. Att ett barn dör är något man aldrig kan vara beredd på. Utifrån ditt brev så känner jag spontant att du skulle behöva ett återbesök till gynekolog för att få raka svar på dina frågor (som säkert kan bli ännu fler ju längre dagarna går). På det sjukhus där jag jobbar så erbjuds alla föräldrar som fått ett dödfött barn en återbesökstid en tid efter händelsen. Sjukhusprästen kopplas också in i det akuta skedet och kan kontaktas senare vid behov. Min upplevelse är att det hjälper föräldrarna vidare i sorgen och bearbetningen av ens förlust.

Gällande dina sakfrågor om livmoderruptur kan jag hänvisa till ett tidigare svar här på mammapappa. Där finns en utförlig redogörelse för orsakerna bakom livmoderruptur. Generellt kan sägas att tidigare kejsarsnitt utgör en viss riskökning för ruptur, men att man ändå inte brukar avråda från vaginal förlossning även om man genomgått kejsarsnitt förut.

Du skriver att ni inte vet om ni vågar försöka med en ny graviditet och det är också en fråga som jag tycker ni ska ta med er till gynekologen. Hon/han kan ge raka besked på hur stora de eventuella riskerna skulle vara med en ny graviditet och också om det finns någon anledning att tro att samma scenario skulle upprepa sig.

Än en gång min allra djupaste medkänsla med dig och din partner. Jag hoppas att ni hittar ett sätt att hantera sorgen och förlusten på som känns rätt för er.

Varma hälsningar
Jenny Arhammar, leg läk

mammapappa

är Finlands största svenskspråkiga forum för föräldrar och gravida.

Vårt forum har över 5 000 medlemmar och har dagligen runt 100 nya inlägg.

Ta kontakt om du har frågor eller idéer om annat som kunde intressera just föräldrar.
 

mammapappa på facebook

Facebook 

mammapappa på twitter

 Följ oss på twitter @mammapappacom

 

mammapappa tackar

 

 

 

Stiftelsen

BRITA MARIA RENLUNDS MINNE